Monitor Duurzame Inzetbaarheid

De vragen in deze test gaan over uw gezondheid en uw werk. Neem de tijd voor het beantwoorden hiervan. Bij twijfel is de eerste indruk vaak de beste.

Aan het einde van de vragenlijst kunt u online de uitslag bekijken en deze als PDF opslaan. Wij adviseren omdat ook altijd te doen. U kunt nadat u de MoDI plus heeft afgesloten het rapport niet meer bekijken.

 

Start met de MoDI plus vragenlijst

Werkgever:
 
 
 
Het rapport kan worden aangevuld met informatie vanuit uw zorgverzekering. Daarvoor kunt u aangeven waar en hoe u verzekerd bent.
 
Ik wil de relevante dekkingsinformatie van mijn verzekeraar weergeven in het rapport!
 

In de vragenlijst worden vragen gesteld over leefstijl, ziekteverzuim en werkvermogen. Deze gegevens geven een beeld van uw gezondheid en zijn daarom bijzondere persoonsgegevens. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te mogen verwerken. In onze privacyverklaring leest u alles over hoe wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bewegenwerkt.nl. Hiervoor heeft u het Vragenlijst Identificatienummer nodig . Dit nummer vind u in het rapport die u aan het einde van de vragenlijst krijgt.

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens, inclusief bijzondere persoonsgegevens, volgens de privacyverklaring.

 
Ik verklaar dat ik de vragenlijst het afgelopen jaar niet eerder heb ingevuld. U mag maximaal 1x per jaar de MoDI plus vragenlijst invullen. 
 
 
Start